13 mar 2018

Així es el nou Pla Estatal d'Habitatge

Així es el nou Pla Estatal d'Habitatge

Divendres passat 9 de març el Govern va aprovar el Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021. Aquest pla té com a objectiu ajudar als menors de 35 anys i a les persones majors o amb discapacitat accedir al mercat immobiliari, tant de lloguer com de propietat, en l'àmbit rural. Aquesta ajuda compta amb una dotació d'1.443 milions d'euros, import que es repartirà entre el 2018 i el 2021.

Ara correspon a les comunitats autonòmiques fixar la data d'obertura de les sol·licituds, que hauria de produir-se en dos o tres mesos. cal assenyalar que totes les ajudes s'aplicaran amb caràcter retroactiu des de l'1 de gener d'aquest any.

Ajudes al lloguer, les més esperades

Per poder aspirar a les ajudes al lloguer d'aquest nou pla, cal que l'habitatge llogat sigui la residència habitual i permanent, que el seu preu no superi els 600 euros mensuals (900 per a les ciutats més demandades) i que els ingressos de l'inquilí no superin els 22.589,28€ bruts anuals. Aquest límit s'ampliarà als 30.118,20€ anuals si es tracta d'una família nombrosa o amb una persona amb discapacitat.

Respecte la quota d'ajuda, oscil·larà entre el 40% i el 50% del lloguer mensual com a màxim, segons l'edat i situació.

Aquestes ajudes pretenen incentivar el lloguer amb una cessió mínima de 25 anys, destinats a persones de la tercera edat, fundacions i organismes públics. Per això es fa especial esment al fet que ha de tractar-se de la residència habitual i permanent. Les persones que es troben en situació de desnonament també comptessin amb algunes ajudes incloses en aquest pla. El Govern afirma que posarà a la disposició d'aquest col·lectiu habitatges desocupats de les entitats financeres. Per a aquests casos, el preu del lloguer haurà de ser inferior a 400 euros mensuals i el termini d'ajuda de 3 anys com a màxim.


Les ajudes també inclouen la compra i rehabilitació

En aquest cas, solament els menors de 35 anys amb ingressos inferiors a 22.589,28€ bruts anuals poden sol·licitar les ajudes. A més, en el nou Pla d'Habitatge s'estableix que el preu de l'habitatge no superi els 100.000 i aquesta ha d'estar situada en un municipi inferior a 5.000 habitants. La cobertura màxima de l'ajuda serà del 20%.  

D'altra banda, també s'integra un programa per a majors i persones amb discapacitat per a l'ajuda a la promoció d'habitatges amb serveis comuns adaptats en lloguer. L'objectiu és rehabilitar habitatges amb serveis i instal·lacions adaptats destinats durant un termini de 40 anys al lloguer com a mínim.

cal assenyalar que per primera vegada les ajudes de rehabilitació per a edificis d'habitatges engloben habitatges unifamiliars i habitatges dins d'un edifici de forma individualitzada. El condicionant és que aquests habitatges tinguin una antiguitat anterior a 1996, donant prioritat  El pla tindrà a la infravivienda i el chabolismo com a elements prioritaris a solucionar.

Malgrat que les ajudes han estat rebudes positivament, els experts veuen amb escepticisme que suposi un accés real a l'habitatge o vagi més enllà de l'especulatiu. De fet, segueixen escapant a gairebé totes les persones menors de 35 anys i se'ls incentiva a l'endeutament.

Font: Fotocasa