10 oct 2017

Ascensors per cases unifamiliars

Ascensors per cases unifamiliars

Un dels dubtes més freqüents a l'hora de decidir-se per instal·lar un ascensor a una casa unifamiliar és si el model s'ajustarà al que necessitem i si implicarà moltes despeses. A dia d'avui, la majoria de fabricants ofereixen diversos models adaptats a l'àmbit domèstic. Així i tot, no tots els models compleixen, necessàriament, amb el que estem buscant. Per exemple, una de les característiques pròpies dels ascensors domèstics són les seves dimensions, normalment més reduïdes. Això pot arribar a ser un inconvenient si el que busquem és una solució que garanteixi l'accessibilitat, és a dir, permeti l'entrada d'una cadira de rodes o d'una persona amb mobilitat reduïda o discapacitat. 

Ascensors per a la llar

A diferència dels blocs de pisos o altres construccions verticals d'altura, la instal·lació d'un ascensor domèstic ha de tenir en compte diversos aspectes fonamentals. D'entrada, si l'ascensor es va a instal·lar en un edifici d'obra nova (estaria inclòs en el projecte de la casa) o com una modificació posterior, probablement determini la ubicació de la màquina. En qualsevol cas, la prioritat serà determinar un punt d'instal·lació que permeti un accés fàcil i ràpid per a tots les persona de l'habitatge.

Un altre punt a tenir en compte és si l'ascensor tindrà o no sala de màquines. Un model amb una sala de màquines reduïda o sense ella pot suposar no només un estalvi d'espai important, sinó també d'energia. I és que el consum suposa un altre dels factors decisius en la instal·lació d'una d'aquestes solucions. Sigui hidràulic o elèctric, el consum pot acabar determinant una opció o una altra.

En el cas dels ascensors hidràulics, trobem avantatges com la seva seguretat (al pistó assentat en el fossat sempre sosté la cabina) com el seu consum elèctric (només consumeixen energia durant l'ascens). A dia d'avui continuen sent l'opció més utilitzada encara que siguin més lents que els de tracció elèctrica.

Per norma general, un ascensor amb tracció hidràulica és la millor opció si el seu ús será domèstic. El seu sistema és segur i fiable, mentre que el seu consum és contingut. Cal recordar però que requereixen corrent elèctric trifàsic, adaptació necessària perquè el mecanisme funcioni.

Un ascensor per a tota la vida

Actualment, els canvis de normativa han obligat a adaptar els elevadors (anomenats també muntacàrregues per a persones) a les noves exigències en mesures de seguretat. Cada vegada més, la implementació de sensors i sistemes que protegeixen als usuaris i procuren per una major eficiència energètica són l'objectiu tant de l'administració com dels fabricants. Si prenem això com a premissa a l'hora de decidir-nos, la vida útil de la màquinaserà major… i més econòmica, al no requerir possibles adaptació a mitjà-llarg termini.

Un altre punt a tenir en compte és l'edat dels usuaris. Com hem avançat, optar per un ascensor de dimensions una mica més grans ens permetrà l'entrada d'una cadira de rodes o d'algú amb mobilitat reduïda. A més, el cost respecte una solució amb una cabina més compacta és poca. L'espai és vida.

Si tens algun dubte sobre ascensors, elevadors o plataformes elevadores, o estàs pensant a instal·lar una d'aquestes solucions, truca'ns: 972 476 068.