17 set 2018

El preu de l'habitatge puja 0.9% en agost

El preu de l'habitatge puja 0.9% en agost

Segons un estudi publicat en Fotocasa, el preu mitjà de l'habitatge de segona mà a Espanya se situa a l'agost en 1.835 €/m2. Aquesta xifra suposa un  increment del 0,9% respecte el mes anterior. Fotocasa assenyala que aquest repunt ha d'emmarcar-se dins d'una tendència a l'alça general que es va iniciar en 2016.

Aquest augment suposa també que, en tot és any 2018, encara no s'ha registrat cap mes amb descens. La tendència doncs, és clarament positiva,  des d'un punt de vista d'anàlisi general. Així, Fotocasa apunta a una variació interanual del preu de l'habitatge de segona mà amb un augment del 7.5%, xifra que és resultat de diverses pujades mensuals produïdes en aquests dos últims anys.

Malgrat que són dades que apunten a un recuperació del valor de l'habitatge de segona mà, aquesta encara es troba lluny de les cotes aconseguides en 2007. Si comprem el preu mitjà actual amb el del 2007, encara veiem una diferència de el  -37,8%. 

Tendència a l'alça

D'altra banda, estudi concreta que l'increment es troba localitzat en 17 comunitats autònomes, entre les quals destaquen Balears (3,1%), seguit de Navarra (2%), Madrid (1,8%), Comunitat Valenciana (1,3%), Andalusia (0,8%) i Catalunya (0,7%). Per contra, Murcia és on se segueixen registrant caigudes importants (-1.7%).

Del total dels 837 municipis d'Espanya analitzats per Fotocasa, en 425 municipis el preu de l'habitatge puja en el mes d'agost, en 45 municipis els preus romanen estables i en 367 es registren descensos en el preu.

Si analitzem cada comunitat per separat, Madrid és la més cara d'Espanya per comrprar habitatge de segona mà. Aquí el preu mitjà del metre quadrat és de 2.758€, xifra lleugerament superior a la qual trobem al País Basc (2.757€) o Catalunya (2.496€).