Válida Lift gestionem tot el procés constructiu, des del disseny del projecte fins a l’entrega de les claus d’un ascensor. En aquest apartat t’expliquem breument tots els passos que seguim en la instal·lació d’una d’aquestes solucions verticals en un edifici sense ascensor:


1- Plantejament del projecte

1- Plantejament del projecte

 • Definició de les necessitats
 • Assessorament tècnic i presa de mides
 • Tria de la millor solució tècnica
 • Pressupost del projecte amb tots els requeriments necessaris per la seva execució
 • Contractació del projecte
2- Fase d'obres

2- Fase d'obres

 • Contracte d’obres: preus, terminis i aval de pagament
 • Obtenció dels permisos i certificats necessaris per iniciar el projecte
 • Delimitació de l’espai i preparació de l’entorn
 • Excavació del fossat i fonamentació
 • Realització de l’estructura que acollirà l’ascensor i les portes
3- Muntatge de l'ascensor

3- Muntatge de l'ascensor

 • Preparació del circuit elèctric
 • Muntatge de les guies de l’ascensor
 • Muntatge de la cabina i acabats interiors
 • Col·locació de les portes de cabina
 • Finalització de la instal·lació elèctrica y acabats exteriors de l’estructura
4- Entrega de l'ascensor

4- Entrega de l'ascensor

 • Revisió de tots els punts i connexions
 • Posada en marxa i realització de proves de seguretat
 • Legalització de l’ascensor i inscripció en el registre
 • Acord del contracte de manteniment
 • Entrega de l’ascensor al client pel seu ús

Descobreix altres instal·lacions

Veure projectes realitzats