Instal·lació realitzada en una casa particular


Ascensor elèctric ELEVO a Olot - Girona. Es tracta d'una instal·lació realitzada a l'interior d'una casa particular. Gràcies a les reduïdes dimensions d'aquest model d'ascensor, s'ha pogut muntar en el buit d'escala. A més, no necessita fossat ni guies, la qual cosa evita la necessitat de realitzar obres. En aquest cas, s'ha optat per una estructura prefabricada (també cridada autoportante), facilitant una ràpida instal·lació. 

ELEVO pot instal·lar-se en a poc a poc en forats des de 0,68m x 0,73m. No precisa de sala de màquines i en tractar-se d'un ascensor elèctric, únicament requereix presa monofásica per funcionar. El seu consum és tan reduït que pot comparar-se amb el d'un electrodomèstic convencional. 

L'ascensor ELEVO ofereix també múltiples acabats i opcionals. En aquest cas, s'ha optat per una estructura prefabricada panoràmica de cristall. Aquesta permet el pas de llum natural i ofereix a l'usuari una menor sensació de claustrofòbia. Els detalls, elegants i discrets, s'integren totalment en l'arquitectura de l'edifici.