Disseny compacte i elegant


Instal·lació d'un ascensor elèctric SUPES en un habitatge de Sant Cugat del Vallés (Barcelona). És un muntatge realitzat en un edifici ja construït, dins d'un espai bastant reduït. Gràcies al model SUPES, compacte i funcional, ha estat possible col·locar un ascensor en aquesta casa. S'ajusta a un forat mínim, permetent el transport d'un usuari per cada trajecte.

El model SUPES utilitza solament dues guies de tracció, situades a banda i banda de la cabina. D'aquesta manera, no són necessaris pistons ni estructura autoportante. Això permet optimitzar l'espai, oferint a més una imatge moderna i lleugera.

D'altra banda, aquest model no precisa fossat. Això suposa un gran avantatge constructiu, sobretot en habitatges com a dúplex o on no és possible excavar el forjat. Opcionalment, es pot col·locar una rampa per accedir més còmodament a l'interior de la cabina. 

Unes altres dels avantatges d'aquest innovador ascensor elèctric és el seu muntatge. El seu disseny premontado permet una col·locació ràpida i neta. En aquest cas es va descarregar la màquina i es va instal·lar en una sola jornada, estant operatiu el mateix dia.