Recorregut de 5 parades


En Válida Lift estem especialitzats en la instal·lació de solucions verticals a mida. No apassionen els casos difícils i treballem per dotar d'una millor mobilitat i accessibilitat edificis ja construïts que no disposen d'ascensor.

En aquest cas, hem instal·lat un ascensor elèctric ELEVO en una comunitat de veïns composta per una planta baixa i 4 pisos. Aquest edifici no disposa de cap pati interior que permeti muntar un ascensor. A més, per la seva distribució, no era possible muntar-ho fora per l'exterior. L'única opció viable era modificar l'escala principal fins a aconseguir un buit suficient. Així i tot, les dimensions eren molt reduïdes, per la qual cosa això impedia col·locar qualsevol model convencional.

La solució va ser muntar un model ELEVO. No requereix fossat, pot muntar-se amb estructura autoportante, és segur i solament perd 4 centímetres per cada costat, dedicant el màxim espai a la cabina. El resultat, va anar aquest ascensor compacte de 5 parades, apte per transportar 2 persones.

Aquesta instal·lació compta amb una estructura prefabricada, ajustada al màxim per mantenir una amplària d'escala suficient. Per mantenir un òptim grau de llum natural i ventilació, l'armadura està tancada en xapa perforada, una solució segura i duradora.

Per la seva banda, la cabina compta amb acabat en acer inoxidable, il·luminació led, barra de seguretat i portes semiautomàtiques. Tot això ofereix una aparença elegant i moderna, idèntica a la d'un ascensor convencional.